MLADOST - CETVRTACI 

Nastava na daljinu

CASOVI SA MATERIJALIMA

NASTAVNA NEDELJA - 25.-29.5.2020.


Draga deco, podsećamo vas da je veoma važno da budete fizički aktivni i radite vežbe koji su vam predložene na TV časovima, u trajanju najmanje 30 minuta.


PONEDELJAK, 25.5.2020.


SRPSKI JEZIK: "Luckasta pesma", F.G.Lorka - TV čas (13.15 -13.45) Čitanka,str. 177.  - Pažljivo pratiti TV čas i beležiti potrebno, prema uputstvima dobijenim na času.


MATEMATIKA: Izrazi sa više operacija (nastavni listić) - Rešiti zadatke


ENGLESKI JEZIK: Game on - TV čas (14.25-14.55) - Pažljivo pratiti TV čas i zapisivati potrebno, prema uputstvima dobijenim na času.

SREDA, 27.5.2020.


SRPSKI JEZIK: Pravopisna pravila - TV čas - 13.15-13.45. Pažljivo pratiti čas i zapisivati potrebno, prema uputstvima dobijenim na času.


MATEMATIKA: Tekstualni zadaci (udžbenik,str.127) . Rešavati zadatke


LIKOVNA KULTURA: Moda između dva svetska rata TV čas-13.50-14.20 Pratiti TV čas.
PETAK, 29.5.2020.


MUZIČKA KULTURA: Muzički bonton-TV čas RTS - 13.50 do 14.20


MATEMATIKA: Množenje i deljenje višecifrenih brojeva-TV čas RTS - 14.25 do 14.55


UTORAK, 26.5.2020.


MATEMATIKA: Jednačine i nejednačine (udžbenik,str.125) - Rešiti zadatke.


SRPSKI JEZIK: Pisanje suglasnika J - TV čas - 13.50-14.20 - Pažljivo pratiti TV čas i zapisivati potrebno, prema uputstvima dobijenim na času.


PRIRODA I DRUŠTVO: Kretanje (2.deo) (udžbenik, str.120.-123.) Pažljivo pročitati lekcije i odgovoriti (u svesci) na pitanja iz udžbenika, str.121. i 123. 

ČETVRTAK, 28.5.2020.


SRPSKI JEZIK: "Paukovo delo", Desanka Maksimović (čitanka, str.160.) 


MATEMATIKA: Sabiranje i oduzimanje višecifrenih brojeva-TV čas RTS - 13.15 do 13.45


PRIRODA I DRUŠTVO: Kretanje - Radna sveska,str.76.-77.

NASTAVNA NEDELJA - 18.-23.5.2020.


Draga deco, podsećamo vas da je veoma važno da budete fizički aktivni i radite vežbe koji su vam predložene na TV časovima, u trajanju najmanje 30 minuta.


PONEDELJAK, 18.5.2020. SRPSKI JEZIK: Četvrti pismeni zadatak iz srpskog jezika


MATEMATIKA: Razlomci TV čas-RTS (od 13.50 do 14.20)

Domaći zadatak: (Radna sveska, str.93.


ENGLESKI JEZIK: Picnic time - zadatak nastavnice Ivane Tomanić


SREDA, 20.5.2020.


SRPSKI JEZIK: Vrste reči i služba reči u rečenici - TV čas RTS (od 13.15 do 13.45 )- Pažljivo pratiti TV čas, zapisivati i rešavati zadatke


LIKOVNA KULTURA: Umetnički zanati - TV čas RTS (od 13.50 do 14.20)


MATEMATIKA: Tekstualni zadaci sa razlomcima (udžbenik, str.112.-113.)

UTORAK, 19.5.2020.


PRIRODA I DRUŠTVO: Svojstva materijala - radna sveska,str.87.-89.


MATEMATIKA: Primena razlomaka na mere (radna sveska, str.94.)


ČETVRTAK, 21.5.2020.


MATEMATIKA: Razlomci - zadaci 


PRIRODA I DRUŠTVO: Kretanje 1.deo (udžbenik,str.112.-119.). Pažljivo pročitati lekciju, podvući ključne pojmove i rečenice.     Zapis za svesku


Napomena: Sadržaj vezan za Kretanje  1.deo, predviđen je za rad u četvrtak i subotu.


ENGLESKI JEZIK: My favourite subject is... - Zadatak nastavnice Ivane TomanićPETAK, 22.5.2020.


SRPSKI JEZIK: Razumem pročitano (radna sveska, str.26.-27.)


MATEMATIKA: Izrazi sa više računskih operacija (nastavni listić) Prepisati zapis za svesku, a nakon toga rešiti zadatke sa nastavnog listića.


MUZIČKA KULTURA: Narodna igra, gradska igra TV čas-RTS (od 14.25 do 14.55)SUBOTA, 23.5.2020.


MATEMATIKA: Izrazi sa više računskih operacija - nastavni listić


PRIRODA I DRUŠTVO: Kretanje 1.deo - nastavak časa od četvrtka

NASTAVNA NEDELJA - 11.-15.5.2020.


Draga deco, podsećamo vas da je veoma važno da budete fizički aktivni i radite vežbe koji su vam predložene na TV časovima, u trajanju najmanje 30 minuta.

PONEDELJAK, 11.5.2020.SRPSKI JEZIK: Naučili smo iz pravopisa - nastavni listić / Tekst pravilno prepisati u svesku.


MATEMATIKA: Površina kvadra - nastavni listić 


ENGLESKI JEZIK: What is your favourite place? Zadatak nastavnice Ivane TomanićSREDA, 13.5.2020.


MATEMATIKA: Površina kocke i kvadra (udžbenik,str.102.-103.)


SRPSKI JEZIK: Služba reči u rečenici-utvrđivanje TV čas-RTS (od 13.15 do 13.45) Pratiti čas i zapisivati zadatke.


LIKOVNA KULTURA: Muzeji kao čuvari kulturnog nasleđa TV čas-RTS (od 13.50 do 14.20)PETAK, 15.5.2020.


SRPSKI JEZIK: "Mali princ" (odlomak), Antoan de Sent Egziperi (čitanka,str.207.-213.)   


MUZIČKA KULTURA: Strani kompozitori-slušanje muzike - TV čas - RTS (od 13.50 do 14.20 ). Pažljivo pratiti TV čas i zabeležiti u svesku najvažnije.


MATEMATIKA: Upoređivanje razlomaka-TV čas-RTS (od 14.25 do 14.55)- Pažljivo pratiti čas i zapisivati date karakteristične primere zadataka u svesci.
UTORAK, 12.5.2020.MATEMATIKA: Površina kvadra (udžbenik,str.100.-101.).


SRPSKI JEZIK: Vrste reči - TV čas-RTS (od 13.50 - 14.20), Pratiti čas i zapisivati zadatke. 


PRIRODA I DRUŠTVO: Materijali se mogu menjati - (udžbenik,str.140.-143.) Pažljivo pročitati lekciju. Većinu informacija smo već usvojili.


1.Kako se jednim imenom zovu materijali koji se posle istezanja, savijanja i uvrtanja vraćaju u prvobitni oblik?

2.Kako se materijali mogu ponašati u dodiru sa vodom ili vodenom parom?

3. Kako se materijali mogu ponašati kada se izlože toploti?

4.Koji sastojak vazduha potpomaže gorenje?


ČETVRTAK, 14.5.2020. 


MATEMATIKA: Razlomci, čitanje i pisanje razlomaka - TV čas - RTS (od 13.15 do 13.45)   Pažljivo pratiti čas i zapisivati primere u svesku. 


Domaći zadatak, udžbenik,str.106.-107. (1.,2. i 3.zadatak)


SRPSKI JEZIK: "Mali princ" (odlomak), Antoan de Sent Egziperi (čitanka,str.207.-213.) Pažljivo pročitati tekst iz čitanke, zapisati datum i naslov u svesci  i odgovoriti na sledeća pitanja:


1. Odakle potiče Mali princ i kako izgleda njegova planeta?

2. Koga je ostavio na svojoj planeti?

3. Zašto je Mali princ napustio svoju ružu i došao na Zemlju?

4. Koje misli i osećanja u njemu budi prvi susret sa vrtom ruža?

5. Koga je Mali princ još upoznao na Zemlji?

6. Zašto je lisica želela da je Mali princ pripitomi?

7. Šta je Mali princ naučio od lisice o ljubavi i prijateljstvu?

8. Prepiši rečenice koje smatraš porukama teksta.


ENGLESKI JEZIK: My favourite place - Zadatak nastavnice Ivane Tomanić


PRIRODA I DRUŠTVO: Zapaljivi materijali i zaštita od požara: Pažljivo pročitati lekciju u udžbeniku i odgovoriti na pitanja u radnoj svesci.NASTAVNA NEDELJA - 4.-9.5.2020.


Draga deco, podsećamo vas da je veoma važno da budete fizički aktivni i radite vežbe koji su vam predložene na TV časovima, u trajanju najmanje 30 minuta.


PONEDELJAK, 4.5.2020.SRPSKI JEZIK: Građenje reči (materijal - zapis za svesku)  Domaći zadatak,radna sveska,str.139.


MATEMATIKA: Osobine i elementi kocke (udžbenik, str.88.-89.). Pažljivo pročitati lekciju i analizirati crteže. Rešiti zadatke iz udžbenika.      Zapis za svesku


ENGLESKI JEZIK: Show what  you can do - Zadatak nastavnice Ivane Tomanić  


UTORAK, 5.5.2020.


MATEMATIKA: Mreža modela kvadra i kocke (udžbenik,str.90.-91.) Rešiti zadatke iz udžbenika, str.91. 


SRPSKI JEZIK (RTS): 13.50-14.20: "Ko to da bude", Stevan Raičković. Pratiti TV čas i zapisivati potrebno.


PRIRODA I DRUŠTVO: Toplotna svojstva materijala (udžbenik,str.134.-135.) Pažljivo pročitaj lekciju, podvuci ključne pojmove i rečenice. Odgovori na pitanja iz udžbenika.

Domaći zadatak: Radna sveska,str.81SREDA, 6.5.2020.


MATEMATIKA: Površina kocke-obrada (udžbenik,str.92.-93.)  prezentacija


SRPSKI JEZIK: Osnovno i preneseno značenje reči (gramatika)  


LIKOVNA KULTURA (RTS):13.50-14.20: Od starog do novog (izrada maske)


PETAK, 8.5.2020.


SRPSKI JEZIK: Osnovno i preneseno značenje reči (radna sveska)


MATEMATIKA: Površina kvadra (udžbenik,str.96.-97.)   prezentacija


MUZIČKA KULTURA (RTS):14.25-14.55 U Milice, narodna pesma

ČETVRTAK, 7.5.2020.

SRPSKI JEZIK (RTS):14.25 - 14.55:  Služba reči u rečenici - obnavljanje 


MATEMATIKA: Površina kocke (radna sveska,str.91.-zadaci 1.-4. i 6.)


PRIRODA I DRUŠTVO: Smeše; Rastvaranje materijala (udžbenik). Pažljivo pročitati lekciju. Zapis za svesku


Domaći zadatak: Odgovoriti na zadatke u radnoj svesci.


BAŠ JE LEPO ZNATI O MATERIJALIMA I NJIHOVIM SVOJSTVIMA - kviz


ENGLESKI JEZIK: What is your favourite - Zadatak nastavnice Ivane Tomanić

SUBOTA, 9.5.2020.


SRPSKI JEZIK: Nadžnjeva se momak i devojka, narodna pesma (Čitanka,str.198.-199.)


MATEMATIKA: Površina kvadra (Radna sveska,str.92.)


MUZIČKA KULTURA (RTS):14.25-14.55: Deca su ukras sveta


PONEDELJAK, 27.4.2020.MATEMATIKA: Priprema za pismeni zadatak -   nastavni listić       rešenja zadataka


ENGLESKI  JEZIK: CAN I WATCH TV  Zadatak nastavnice Ivane Tomanić
SREDA, 29.4.2020.


MATEMATIKA: Rešenja zadataka 


SRPSKI JEZIK: Rečenice (značenje, oblik ) - zapis   nastavni listić


LIKOVNA KULTURA (RTS) - 13.50 do 14.20:  Pratiti TV čas i odgovoriti na zahteve.ČETVRTAK, 30.4.2020.MATEMATIKA: Osobine i elementi kvadra (zapis) 


PRIRODA I DRUŠTVO: Svetlosna propustljivost materijala (udžbenik,str.130.-133., radna sveska,str.80.). Pažljivo pročitati lekciju, podvući najvažnije informacije. U svesci napisati naslov, datum i pismeno odgovoriti na pitanja iz lekcije.


Domaći zadatak: Odgovoriti na zadatke u radnoj svesci.


SRPSKI JEZIK (RTS) - 14.25 do 14.55 : Proširivanje rečenice (subjekatski i predikatski skup reči)


ENGLESKI JEZIK: TV -  Zadatak nastavnice Ivane TomanićNASTAVNA NEDELJA - 21.-24.4.2020.


Draga deco, podsećamo vas da je veoma važno da budete fizički aktivni i radite vežbe koji su vam predložene na TV časovima, u trajanju najmanje 30 minuta.UTORAK, 21.4.2020. MATEMATIKA (RTS2) - Množenje i deljenje - zadaci

Naš čas matematike: Površina kvadrata  (udžbenik,str.82.-83.)


SRPSKI  JEZIK (RTS2) - Pišemo pismo, poruku, pozivnicu


PRIRODA I DRUŠTVO (RTS2) 14.25-14.55 - Materijali i njihova svojstva (Pažljivo pratiti čas i napraviti zapis za svesku.)  

Naš čas prirode i društva: Drugi svetski rat (udžbenik,str.66.-67., radna sveska,str.35)


FIZIČKO VASPITANJE (RTS2): Obavezno pratiti čas i vežbati.

SREDA, 22.4.2020.SRPSKI JEZIK: Vrste reči i služba u rečenici - obnavljanje prilog


MATEMATIKA: Površina pravougaonika i kvadrata - (Radna sveska,str.89)


LIKOVNA KULTURA(RTS2)-13.50-14.20: Kolaž, frotaž, dekolaž, asamblaž (pažljivo pratiti TV čas i odgovoriti na zadatak časa)


FIZIČKO VASPITANJE (RTS2): Obavezno pratiti čas i vežbati.ČETVRTAK, 23.4.2020.MATEMATIKA: Površina pravougaonika i kvadrata 


PRIRODA I DRUŠTVO (RTS2):13.50-14.20 -  Naelektrisanje i provođenje električne struje - Pažljivo pročitati lekciju iz udžbenika i odgovoriti na pitanjaa u radnoj svesci.


SRPSKI JEZIK:  Pokaži šta znaš (radna sveska,str.68-71.)
PETAK, 24.4.2020.SRPSKI JEZIK: Pismeni zadatak iz srpskog jezika ( word dokument poslat na meil, popuniti tekstom sastava i poslati na meil učiteljice )


MATEMATIKA: Jednačine, nejednačine, jedinice mere za površinu, površina pravougaonika i kvadrata-priprema za pismeni zadatak


nastavni listić      rešenja zadataka


MUZIČKA KULTURA(RTS2) 14.25-14.55: Domaći kompozitori-slušanje muzike (pažljivo pratiti TV čas i praviti zapis u svesci prema uputstvima)NASTAVNA NEDELJA - 13.-16.4.2020.


Draga deco, podsećamo vas da je veoma važno da budete fizički aktivni i radite vežbe koji su vam predložene na TV časovima, u trajanju najmanje 30 minuta.PONEDELJAK, 13.4.2020.MATEMATIKA: Pravougaonik i kvadrat - Radna sveska,str.87.


SRPSKI JEZIK: Reči suprotnog značenja (gramatika,str.146-148., radna sveska,str.142.). Iz gramatike u svesku zapisati naslov i nekoliko karakterističnih primera i odgovoriti na zadatke u radnoj svesci.


ENGLESKI JEZIK:  Lee and his TV


FIZIČKO VASPITANJE: (RTS2)UTORAK, 14.4.2020.

MATEMATIKA: Površina pravougaonika (video i udžbenik,str.76.-77.). Pažljivo pogledati pripremljeni video i zapisati u svesku njegov sadržaj i rešiti zadatke.
Domaći rad: Rešiti 3. zadatak u udžbeniku,str.77.

PRIRODA I DRUŠTVO: Srbija u Prvom svetskom ratu (udžbenik,str.63.-65.) - Pažljivo pročitati sadržaj iz udžbenika i još jednom pogledati prezentaciju. Pronaći odgovore na pitanja u udžbeniku ili prezentaciji i zapisati ih u svesku.

1. Preko koje države se povlačila srpska vojska sa svojim narodom?

2. Na koje ostrvo su preživelu vojsku prebacili saveznici?

3: Po čemu je karakteristično ostrvo Vido?

4. Šta se dogodilo u leto 1918.godine?

5. Kada je oslobođen Beograd?

6. Šta se računa kao kraj Prvog (Velikog) svestskog rata?

7. Koje godine je stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca?

8. Ko dolazi na čelo države 1921.godine?

9. Koje godine država menja ime u Kraljevina Jugoslavija?

 Gde  cveta  limun  žut         Kreće se lađa Francuska         Tamo daleko  

Domaći zadatak (za četvrtak,16.4.2020.): Naučiti lekciju Srbija u Prvom svestkom ratu.


FIZIČKO VASPITANJE: (RTS2)
SREDA, 15.4.2020.

SRPSKI JEZIK: Reči koje se isto pišu, a različito znače (gramatika,str. 149-151., radna sveska,str.143.)  Iz gramatike u svesku zapisati naslov i nekoliko karakterističnih primera i odgovoriti na zadatke u radnoj svesci.

MATEMATIKA: Površina pravougaonika (udžbenik, str.78-79.). Zapisati naslov i zadatke rešavati u svesci.


LIKOVNA KULTURA: Uskršnje jaje (u radu koristiti materijal po želji)

ČETVRTAK, 16.4.2020.


ENGLESKI JEZIK: Time for bed - prilog, nastavnica Ivana Tomanić


SRPSKI JEZIK (RTS2): Promenljive i nepromenljive vrste reči - Pratiti TV čas i zapisati najvažnije.


PRIRODA I DRUŠTVO: Srbija u Prvom svetskom ratu (Radna sveska,str.34)


MATEMATIKA: Površina kvadrata (prezentacija i udžbenik,str.82)

Pažljivo pogledati pripremljeni video i zapisati u svesku njegov sadržaj i rešiti zadatke.

NASTAVNA NEDELJA - 6.-10.4.2020.


Draga deco, podsećamo vas da je veoma važno da budete fizički aktivni i radite vežbe koji su vam predložene na TV časovima, u trajanju najmanje 30 minuta.


PONEDELJAK, 6.4.2020.


SRPSKI JEZIK (RTS2): Brojevi (osnovni i redni)

Naš čas srpskog jezika: "Beskrajna priča" (odlomak), Mihael Ende (čitanka, str.143.-147.)

U svesci zapisati analizu teksta (tema, vreme i mesto radnje, likovi, osobine likova, poruka)


MATEMATIKA (RTS2): Redosled računskih operacija

Naš čas srpskiog jezika: Jedinice mere za površine (udžbenik,str.72.-73.)


ENGLESKI JEZIK (RTS2): Daily routines Part 2

Naš čas engleskog jezika: MY PHOTOS

ČETVRTAK, 9.4.2020.


MATEMATIKA (RTS2): Stalnost proizvoda

Naš čas matematike: Jedinice mere za površinu veće od kvadratnog metra

nastavni listić    dodatni zadaci    


ENGLESKI JEZIK (RTS2): Do you speak English

Naš čas engleskog jezika: How often do you watch TV prilog


PRIRODA I DRUŠTVO naš čas: Srbija u Prvom svetskom ratu 1.deo (udžbenik,str. 62. (Kako je sve počelo?) i str.63. (Početni uspesi srpske vojske))  zapis u svesci


Dokumentarno-igrani film "Srbija u Velikom ratu" koji će ti detaljnije opisati danas naučeno, ali i uvesti u nastavak lekcije, idućeg časa.UTORAK, 7.4.2020.


MATEMATIKA (RTS2): Zamena mesta i združivanje činilaca

Naša čas matematike: Jedinice mere za površinu - nastavni listić     


SRPSKI JEZIK (RTS2): "Ciganin hvali svoga konja", J.J.Zmaj (čitanka,str.94.-97.)

Naš čas srpskog jezika: "Beskrajna priča" (odlomak), Mihael Ende (čitanka,str.143.-147.), ilustracija

Prilog: video zapis


PRIRODA I DRUŠTVO (RTS2): Čovek deo prirode

Naš čas prirode i društva: Život u Srbiji krajem IXX i početkom XX veka (udžbenik,str.60.-61.)  zapis za svesku

Pažljivo pročitati lekciju i upoznati se sa životom ljudi u to doba, u gradovima i selima.PETAK, 10.4.2020.


SRPSKI JEZIK (RTS2): Vrste reči - utvrđivanje (Zapisivati zadatke u svesku za srpski jezik)

Naš čas srpskog jezika: "Aždaja svome čedu tepa", Ljubivoje Ršumović (čitanka,str.114.-115.)    audio zapis

Pesmu prepisati u svesku za srpski jezik pisanim slovima latinice i ilustrovati.


MATEMATIKA (RTS2): Zavisnost količnika od promene deljenika

Naš čas matematike: Merenje površine i jedinice mere za površinu (radna sveska, str.86./nastavni listić


MUZIČKA KULTURA (RTS2): Tonska visina i solmizacija (praćenje TV časa i zapisivanje najvažnijih informacija u notnoj svesci)

Naš čas muzičke kulture: Labudovo jezero, P.I.Čajkovski (ilustrovanje doživljaja slušane kompozicije u svesci za muzičku kulturu)

SREDA, 8.4.2020.


SRPSKI JEZIK (RTS2): Lične zamenice (pojam, rod i broj)

Naš čas srpskog jezika: Čitamo dečiju štampu (po izboru učenika)


LIKOVNA KULTURA (RTS2): Osnovne i izvedene boje

Naš čas likovne kulture: Neobična lica


MATEMATIKA (RTS2): Zavisnost proizvoda od promene činilaca

Naš čas matematike: Jedinice mere za površinu veće od metra kvadratnog - obrada (udžbenik,str.74.-75.)  nastavni listićNASTAVNA NEDELJA - 30.3. - 3.4.2020.


PONEDELJAK, 30.3.2020.


SRPSKI JEZIK (RTS2): Pridevi (opisni, prisvojni i gradivni)

Naša nastavna jedinica: Pisanje skraćenica

MATEMATIKA (RTS2): Deljenje višecifrenih brojeva dvocifrenim brojem

Naša nastavna jedinica: Nejednačine (radna sveska,str.81)

ENGLESKI JEZIK (RTS2): Lunch time, part2

FIZIČKO VASPITANJE: Jutarnja gimnastikaČETVRTAK, 2.4.2020.


MATEMATIKA (RTS2): Deljenje

Naša lekcija iz matematike: Merenje površine Zapis u svesci . Rešiti zadatke u udžbeniku - prilog

ENGLESKI JEZIK (RTS2): Daily rutines

SRPSKI JEZIK (RTS2): Pisanje sastava - Opis drage ličnosti (poslati sastav pisan u word-u učiteljici)

PRIRODA I DRUŠTVO: Prvi i Drugi srpski ustanak (radna sveska)
PONEDELJAK, 23.3.2020.


MATEMATIKA (RTS2): Množenje i deljenje dekadnim jedinicama i višestrukim dekadnim jedinicama


SRPSKI JEZIK (RTS2): Imenice (pojam i prepoznavanje)


Naša lekcija iz srpskog jezika: Priloške odredbe i imenički i glagolski skup reči


ENGLESKI JEZIK (RTS2): Welcome to our school


UTORAK, 31.3.2020.


MATEMATIKA (RTS2): Deljenje višecifrenih brojeva višecifrenim brojem 

Naš čas iz matematike: Jednačine i nejednačine - provera  (listić)

SRPSKI JEZIK (RTS2): Rod i broj prideva

Naša lekcija iz srpskog jezika: Redosled rečeničnih članova u rečenici (gramatika) prilog

PRIRODA I DRUŠTVO (RTS2): Biljni i životinjski svet u Srbiji

Naša lekcija iz prirode i društva: Drugi srpski ustanak (udžbenik)
PETAK, 3.4.2020.


SRPSKI JEZIK (RTS2):Glagoli i glagolska vremena

Naša lekcija iz srpskog jezika: Reči istog ili sličnog značenja (radna sveska,str.141)

MATEMATIKA (RTS2): Množenje i deljenje

Naša lekcija iz matematike: Jedinice mere za površinu (udžbenik)-

Pogledati video Videopedija-Mere za površinu manje od kvadratnog metra

rad u svesci: nacrtati i zapisati ono što je zaokruženo na strani , samostalni rad - zadaci u udžbeniku

MUZIČKA KULTURA (RTS2): Violinski sistem, violinski ključ, trajanje tonove (pratiti TV čas i zapisivati potrebno)
UTORAK, 24.3.2020.

MATEMATIKA (RTS2): Množenje i deljenje višecifrenih brojeva jednocifrenim

Naša lekcija iz matematike: Jednačine sa množenjem i deljenjem prilog (udžbenik)

SRPSKI JEZIK (RTS2): Imenice (rod i broj)

Naša lekcija iz srpskog jezika: Analiza teksta

PRIRODA I DRUŠTVO (RTS2): Moja domovina deo sveta

Naša lekcija iz PID: Prvi srpski ustanak

Prvi srpski ustanak-film 

FIZIČKO VASPITANJE: Tvoje štafetne igre u zatvorenom prostoru

SREDA, 1.4.2020.

SRPSKI JEZIK(RTS2): "Bosonogi i nebo", B. Crnčević

Naša lekcija iz srpskog jezika: "Ružno pače", Hans Kristijan Andersen (zapisati u svesku: temu, mesto i vreme radnje, likove, izgled i osobine Ružnog Pačeta, poruka bajke i ilustracija bajke)

LIKOVNA KULTURA (RTS2): Slikarski materijali i tehnike  prilog

(Bića iz moje mašte)

MATEMATIKA (RTS2): Deljenje sa ostatkom (pratiti TV čas, zapisivati i rešavati zadatke).

FIZIČKO VASPITANJE: Predlog vežbi (Pokrenimo našu decu)SREDA, 25.3.2020.


SRPSKI JEZIK (RTS2): Imenice (zbirne i gradivne)


Naša lekcija iz srpskog jezika: Obnovimo naučeno iz gramatike 


LIKOVNA KULTURA (RTS2): Simboli naše domovine (tehnika po izboru)


MATEMATIKA (RTS2): Množenje višecifrenog broja dvocifrenim


Naša lekcija iz matematike: Jednačine sa množenjem i deljenjem (Radna sveska,str.80)


FIZIČKO VASPITANJE: Moj omiljeni sport (prezentacija)


ČETVRTAK, 26.3.2020.


MATEMATIKA (RTS2): Množenje višecifrenog broja višecifrenim brojem - rešavati zadatke sa TV časa, bez prepisivanja teksta


ENGLESKI JEZIK (RTS2): Lunch time


SRPSKI JEZIK (RTS2): Bogaćenje rečnika (uvećano i umanjeno značenje reči)


Naš čas iz srpskog jezika: Pesme Milovana Danojlića           prilog


PRIRODA I DRUŠTVO:  Prvi srpski ustanakPETAK, 27.3.2020.


SRPSKI JEZIK (RTS2): "Trešnja u cvetu", Milovan Danojlić


Naš čas iz srpskog jezika: Recitovanje izabrane pesme Milovana Danojlića (video zapis poslati na meil/viber - po dogovoru sa učiteljicom))


MATEMATIKA (RTS2): Množenje utvrđivanje


Naš čas iz matematike:  Nejednačine sa množenjem (udžbenik, str.62-63)


MUZIČKA KULTURA (RTS2): Himna Republike Srbije

UTORAK, 17.3.2020.       


MATEMATIKA: Skup prirodnih brojeva (RTS)


Napomena: Sledeće zadatke sa listića ne morate da prepisujete, već samo da prođete usmeno.


Prilog1       Prilog2        Prilog3


SRPSKI JEZIK: Dnevnik čitanja (RTS)- napisaćemo dnevnik čitanja vezan za tekst "Od pašnjaka do naučenjaka". 

1. Pronađi i zapiši u svesku kratku biografiju Mihajla Pupina.

2. Obrada teksta, kao na časovima (vrsta teksta, tema, mesto i vreme radnje, likovi i osobine, poruka, utisci o tekstu, najzanimljiviji detalj - citat). 


PRIRODA I DRUŠTVO: Od dolaska Slovena na Balkan do pobune protiv Turaka - kviz igra


Napomena: Ponoviti sadržaje naučene iz prirode i društva, a vezanih za istorijske sadržaje (usmeno), kako bi krenuli dalje.


Kako upoznajemo prošlost i dolazak Slovena na Balkan Nastanak države i dinastija Nemanjića


Slabljenje države Pobune protiv Turaka


GRAĐANSKO VASPITANJE: Da se čuje naš glas (Kako se deca bore protiv virusa)


FIZIČKO VASPITANJE: Uradi vežbe oblikovanja koje radimo na časovima, koristeći i ove sa slike. 

SREDA, 18.3.2020.      


Draga deco, nastavićemo da pratimo lekcije na RTS 3, ali ćemo i ići dalje, da ne bi zaostajali sa gradivom. Nećemo žuriti i radićemo svojim tempom. 


SRPSKI JEZIK: Veliko slovo RTS - rešavanje zadataka postavljenih na RTS 3


MATEMATIKA: Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem (rešavanje postavljenih zadataka na RTS 3)


Naša lekcija iz matematike: Izrazi sa množenjem i deljenjem koji sadrže slovo

Analizirati lekciju i u svesci rešavati  zadatke, tako što ćete ih rešavati u svesci. Ne prepisujte tekst zadatka, već samo primere koje rešavate.Oni koji imaju udžbenik kod sebe, zadatke rešavaju u njemu. Ukoliko vam nešto ne bude jasno, slobodno se obratite učiteljici, kako bi vam objasnila. Kada završite, proverite. U tome vam mogu pomoći i roditelji. 


FIZIČKO VASPITANJE: Vesela stolica (projekat "Pokrenimo našu decu")


ČETVRTAK, 19.3.2020.


MATEMATIKA: NEJEDNAČINE SA SABIRANJEM I ODUZIMANJEM (RTS)


Naša lekcija iz matematike: Zavisnost proizvoda od činilaca i stalnost proizvoda - video lekcija (za domaći zadatak, udžbenik, str.56-57.)


PRIRODA I DRUŠTVO:  ŽIVIMO ZDRAVO (RTS)


SRPSKI JEZIK: "Pepeljuga", Aleksandar Popović (dramski tekst)


MUZIČKA KULTURA: Slušanje kompozicije "U pećini gorskog kralja", Edgar Grig (radi lakšeg razumevanja tempa u muzici)IGRA ZA ZABAVU: MEMORY QUIZ - CLLASDOJO BIG IDEALS


SUBOTA, 21.3.2020.

MATEMATIKA: Sabiranje i oduzimanje brojeva RTS

SRPSKI JEZIK: Upravni govor RTS

PETAK, 20.3.2020.

JUTARNJA GIMNASTIKA - Školska klupa sad nastupa (projekat "Pokrenimo našu decu")

Draga deco, sigurna sam da možete iskoristiti ove vežbe kako bi se pokrenuli i bili spremniji za dan pred vama.

SRPSKI JEZIK: Pišemo pravilno RTS - uraditi zadatke koje je postavila učiteljica na RTS

MATEMATIKA: Tekstualni zadaci sa sabiranjem i oduzimanjem RTS - uraditi zadatke koje je postavila učiteljica na RTS.

Naša lekcija iz matematike: Zavisnost proizvoda od činilaca i stalnost proizvoda (uvežbavanje na primerima iz radne sveske,str.79.)

LIKOVNA KULTURA: Prolećni svet oko nas (akvarel-vodene boje)   

prilog1      prilog 2