MLADOST - CETVRTACI 

Nastava na daljinu

Home

Osnovne informacije o realizaciji obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu. prilog


  • Učenje na daljinu predstavlja odvijanje nastave u vašim domovima. U ovom procesu učestvujemo svi i svako od nas će u svojoj kući obavljati zadatke.

  • Nastava na daljinu započinje 17.marta 2020.godine. Svakodnevno, počev od 11.30 časova, šest dana u nedelji, biće emitovani posebno pripremljeni i adaptirani obrazovni sadržaji, koji obuhvataju obrađene nastavne jedinice izabranih predmeta, u skladu sa propisanim planom i programom nastave i učenja.

  • Časovi će biti emitovani na RTS KANAL 3, prema rasporedu po razredima, koji će dan pre emitovanja biti dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Svi emitovani sadržaji biće dostupni i na platvormi RTS planeta, gde se mogu naknadno i više puta pregledati, istog ili narednih dana.

  • Na našem sajtu, biće objavljena dodatna uputstva za učenje (zadaci za vežbanje, domaći zadaci, ilustracije, crteži, igrice...). Povremeno ćete neke od zadataka slati na meil adresu  svoje učiteljice , ispuniti anketu ili odgovoriti na kviz zadatke kako bih imala povratnu informaciju o vašim obavljenim zadacima.

  • Za svaki dan će biti postavljeni posebni zadaci i uputstva. Važno je da zadacima pristupamo odgovorno i svakodnevno.

  • Važno je da pratite nastavu, a posle pauze pristupite izradi zadataka koje vam pripremimo. Zadatke ćete raditi u svesci za određeni predmet. Napisati datum. Kada bude bilo potrebno, slikaćete potrebnu stranicu iz sveske i poslati svojoj učiteljici.